null Maankäyttövaikuttajat tutustuvat Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaan

Ajankohtaista

Maankäyttövaikuttajat tutustuvat Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaan

1.4.2022

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnistynyt. Sillä tullaan ohjamaan paljon sellaista mikä kuuluu joko suoraan tai välillisesti MTKlaiseen toimialaan. Siksi on tärkeää, että olemme aktiivisesti mukana valmistelussa keskeisenä sidosryhmänä. Vaihemaakuntakaavan tutustumme kuitenkin  Pirkanmaan liiton kokoustiloissa 12.4. klo 10-12. Ennakkoilmoittautuminen välttämätöntä.

Olemme perustaneet maankäyttövaikuttajien verkoston, jota täydennetään jatkuvasti. Toivomme saavamme jokaisesta yhdistyksen edustajan tai useamman mukaan verkoston toimintaan. Verkoston tarkoitus on välittää tietoa kaavoista ja muusta maankäyttöä ohjaavista prosesseista. Verkoston jäsenillä on mahdollisuus päästä mukaan maankäyttöä koskeviin koulutuksiin ja tietoisokuihin.

Mukaan on tulossa myös metsänhoitoyhdistyksien edustajia. Parhaiten verkostojäsenyys sopii maankäyttöasioista kiinnostuneille ja on erinomaista, mikäli saamme mukaan kokemusta kunnallispoliittisista käytännöistä valtuustossa ja/tai lautakunnissa. Mitenkään välttämätöntä tämä ei ole. Kiinnostus ja MTK:n jäsenyys ovat välttämättömiä.

Verkosto kokoontuu pääosin netissä teamsin välityksellä. Vaihemaakuntakaavan tutustumme kuitenkin  Pirkanmaan liitossa 12.4. klo 10-12.

Kaavalla tullaan ohjamaan paljon sellaista mikä kuuluu joko suoraan tai välillisesti MTKlaiseen toimialaan. Siksi on tärkeää, että olemme aktiivisesti mukana valmistelussa keskeisenä sidosryhmänä.

Kaavavalmistelu käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Kaavaan sisällytettävät asiakokonaisuudet ovat varsin hyvin selvillä. Ukrainan sota ja sen seuraukset kuten pikasiirtymä pois venäläisestä fossiilitaloudesta vaikuttanee myös kaavasisältöön vaikka esim. kasvavana tuulivoimatarpeena. Myös turpeen tilanne voi muuttua. Nämä vain esimerkkinä.

Järjestämme Pirkanmaan maakuntaliiton kanssa vaihemaakuntakaavainfon yllä mainituille tahoille 12.4. klo 10-12. Tilaisuuden keskeisin alustaja on suunnittelujohtaja Ruut-Maria Rissanen Pirkanmaan liitosta. Etäosallistuminen saattaa olla mahdollista ja halua tähän kysytään ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on välttämätöntä. Sen voit tehdä täällä: https://www.lyyti.in/Vaihekaavatilaisuus2022