null ”Tavoitteena parempi tulevaisuus huomisen viljelijöille” - Pirkanmaan maaseutunuoret esittävät Ville Koivuniemeä maaseutunuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan

Tiedote

”Tavoitteena parempi tulevaisuus huomisen viljelijöille” - Pirkanmaan maaseutunuoret esittävät Ville Koivuniemeä maaseutunuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan

18.10.2021

MTK-Pirkanmaan maaseutunuorten valiokunta esittää Ville Koivuniemeä keskusliiton johtokuntaan kaudelle 2022 - 2024. Maaseutunuorten edustaja johtokuntaan valitaan Helsingissä 29.-31.10. maaseutunuorten syysparlamentissa käytävässä vaalissa.

 

Omaa kasvinviljelytilaa Viljakkalassa jo kymmenettä vuotta pitävä 31-vuotias Ville Koivuniemi näkee maatalouden tarvitsevan tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja, niin teknologian kuin maatalouspolitiikan saralla. Tämän vuoksi hän on pyrkimässä MTK:n johtokuntaan maaseutunuorten syysparlamentissa käytävän vaalin kautta.

”Tiloilla jatkuvuus turvataan parhaiten nostamalla keskiöön toimenpiteet tuottavuuden edistämiseksi ympäristöä unohtamatta. Maatalousyrittäjän tärkein työ on tällä hetkellä tuottaa ruokaa, mutta tiloilla on mahdollisuus hyödyntää valtavia määriä biomassoja myös kiertotalouden ja hiilensidonnan saralla. Maatilojen resurssien parempi hyödyntäminen ei kohdistu vain yksittäisen maatilan, vaan koko Suomen eduksi.”

Maatalousyrittäjällä pitää Villen mukaan olla valmius tehdä ennakkoluulottomiakin muutoksia tilan toiminnan kehittämiseksi, sillä markkinoilta voi löytyä nopeastikin sijaa uusille tuotteille tai tuotantotavoille. Viennin edistämiselle ja investointien tukemiselle täytyy löytyä jatkossakin riittävä rahoitus.

”Jos taas yhteiskunta antaa alalle pelkästään epävarmoja signaaleja tulevaisuuteen, haluanko olla se, joka kannustaa jatkajaa velkaantumaan ja tuottamaan olosuhteiden pakosta perustarpeita vailla toimeentuloa?”

Maatalouden arvostuskaan ei nouse vain peruutuspeiliin katsomalla.
”Maaseutusektorin arvostus on hieman hukassa, tuntuu että on vain vieraannuttu perusasioista. Omalta osaltani olen yrittänyt korjata tätä kutsumalla joka vuosi peruskoululaisia vierailulle metsääni tutustumaan metsänhoitoon ja kokeilemaan taimien istuttamista.”

MTK:n toimintaan Ville on hakeutunut heti mukaan tilan ostettuaan. Kokemusta löytyy tuottajayhdistyksen johtokunnasta ja varapuheenjohtajuudesta, liiton maaseutunuorten valiokunnasta ja puheenjohtajuudesta, MHY- valtuutettuna, sekä viimeisimpänä keskusliiton nuorten valiokunnan kansainvälisyysvastaavana toimimisesta. Euroopan maaseutunuorten yhteisessä järjestössä CEJA:ssa toimiminen on mahdollistanut näkemään eroja maiden välillä nuorten toimintatavoissa ja tarpeissa, mutta löytämään myös maiden välisen yhteistyön merkityksen esimerkiksi CAP27-valmistelussa.

”Toimiminen kansainvälisyysvastaavana on avannut silmiä näkemään asioita eri kantilta. Brysselissä todella kuunnellaan nuoria tuottajia ja koen sen hyvänä asiana. On erittäin tärkeää saada pohjoismainen ääni siellä kuulumaan, sillä muualla Euroopassa on erilaiset kauppatavat, sisämarkkinat ja ongelmat.”

Maatalousyrittäjänä ja MTK:n tehtävissä toimimisen lisäksi Villelle tärkeää on myös metsänhoito ja viime vaaleissa saatu paikka MHY Pirkanmaan valtuustossa. Rakkain harrastus on ehdottomasti kilpaileminen Tractor Pullingin parissa, jossa viimeisin voitettu Suomen mestaruus 2500 kg Farm Sport- luokassa on tältä vuodelta.

”Pirkanmaan maaseutunuorten ehdokas Ville on helposti asioista innostuva ja niiden merkityksiä monelta kantilta pohdiskeleva juureva 2020-luvun viljelijä.” sanoo Pirkanmaan maaseutunuorten valiokunnan puheenjohtaja Jaakko Ojanen. ”Täysivertaisena MTK:n johtokunnan jäsenenä maaseutunuorten edustaja toimii koko Suomen nuorten viljelijöiden linkkinä heitä koskevien edunvalvontakysymysten ratkaisuihin. Pelkkä halu ei tähän tehtävään riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan ensisijaisesti sitä samaa intohimoa yhteisten asioiden hoitoon, kuin oman tilankin kehittämiseen – ja sitä Villeltä toden totta löytyy. ”


Lisätietoja antavat:

Ville Koivuniemi, p. 050 362 0127, ville.j.koivuniemi(at)gmail.com

Jaakko Ojanen, Pirkanmaan maaseutunuorten puheenjohtaja, p. 050 400 4151

Jaakko Ahola, Pirkanmaan maaseutunuorten sihteeri, p. 0400 364 469, jaakko.ahola(at)mtk.fi

 

YLE kuvasi Villestä Perjantai-dokkarin vuonna 2020. Liki vuosi sen esittämisen jälkeen sillä on katselukertoja YouTubessa liki 65 000 ja Areenassa melkein 33 000. 

 


Jaakko Ahola

järjestöagrologi

0400 364 469