Puolenpitoa ja yhdessäoloa

MTK-Pirkanmaa (Maataloustuottajain Pirkanmaan liitto ry) on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrit-täjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja. Toimimme maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Elinvoimainen maaseutu on suomalaisten yhteinen asia.

Tervetuloa mukaan! Toimintamme on myös hauskaa yhdessäoloa, ei pelkästään kokouksia ja ammatti-asiaa. Kursseilla ja vapaa-ajan tapahtumissa virkistyt ja tapaat ammattiveljiä ja -sisaria.

MTK-Pirkanmaan toimialue on jonkin verran pienempi kuin Pirkanmaan maakunta. Tähän on historialliset syynsä.

Pirkanmaan tuottajaliittoon kuuluu 26 tuottajayhdistystä, joiden koko vaihtelee huomattavasti. Pienimmässä, muttei vähävaraisemmassa on alle 50 jäsentä, kun suurimmassa on lähes tuhat jäsentä.

Tavoitteenamme on saavuttaa 8 000 jäsenmaksunsa maksaneen jäsenmäärä. Näin saisimme kolme paikkaa MTK:n valtuuskuntaan. 

Lisäksi liitolla on yhteisöjäseninä alueella toimivat osuusmeijerit ja osuusteurastamot.

Liiton toimisto sijaitsee omissa tiloissa Maa- ja Metsätalossa Tampereella.

Tehtävät

Perustehtävänä on turvata jäsenistön ja maaseudun ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ja ylläpitää järjestöllisiä toimintavalmiuksia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto toimii yhteistyösssä keskusliiton, maataloushallinnon, maakunnallisten ja paikallisten organisaatioiden, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa.

Maatalous

Pirkanmaan maatalouden vahvuuksia ovat korkeatasoinen kotieläintalous ja kehittyvä maaseutuyrittäjyys sekä nopeasti kasvava bioenergian tuotanto.

Maatalouden rahavirroista noin runsas kolmanne tulee sivuansioista ja maasetuyrittämisestä, vajaat kolmannekset maatalouden myyntituloista ja mataloudelle maksettavista tuista ja korvausksista.

  • Perustettu 1917
  • Jäseniä vajaat 8 000
  • Jäsentiloja noin 3 400
  • Tuottajayhdistyksiä 26
  • Peltoa jäsenten viljelyssä 72 000 hehtaaria
  • Metsää jäsenillä 165 000 hehtaaria