Takaisin Käyttäjien tyytyväisyys lomitukseen Pirkanmaalla valtakunnan kärkeä

Tiedote

Käyttäjien tyytyväisyys lomitukseen Pirkanmaalla valtakunnan kärkeä

17.02.2023

MTK- ja SLC-liittojen tammi-helmikuun vaihteessa tekemässä lomituspalveluiden tyytyväisyyskyselyssä keskimääräinen kouluarvosana oli 7,8. Itse järjestetyn lomituksen arvosana ylsi 8,2:een. Mukana olivat kaikki Manner-Suomen 12 lomituspalveluyksikköä, joiden välille muodostui osin melko suuriakin eroja. Kyselyssä kartoitettiin maatalousyrittäjien kokemuksia lomittajien ammattitaidosta, lomitushallinnon palvelusta ja lomituksen saatavuudesta. Kyselyyn vastaaminen koettiin tärkeäksi, sillä siihen saatiin vastaukset 1230:ltä lomituspalveluita käyttävältä maatilalta. Kyselyn toteutti MTK Häme. Kyselyyn sai vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kyselyn vapaista kommenteista näkyi selvästi käyttäjien tunnistama lomituspalveluiden suuri tarve ja osaavan lomittajan tekemän hyvän työn arvostus. Erittäin sitovaa kotieläinten hoitotyötä tekevän yrittäjän vapautuminen tehtävästään perustuu monella tilalla suurimmaksi osaksi hyvin järjestettyyn lomitukseen. Kun lomitus ei syystä tai toisesta ole toteutunutkaan odotetusti, on syynä vastauksien perusteella ollut useimmiten lomittajien rajallinen määrä. Haasteena lähitulevaisuudessa onkin uusien lomittajien saaminen alalle isojen ikäluokkien jäädessä ansaitulle eläkkeelle.

MTK-Pirkanmaan alueen suurin lomitusyksikkö on Sastamalan lomituspalvelut, joka kattaa Mänttä-Vilppulaa lukuunottamatta kaikki tuottajaliiton kunnat. Sekä Sastamala, että Manttä-Vilppulan lomituksesta vastaava Keuruun lomituspalvelut pärjäsivät kyselyssä erinomaisesti. Valtakunnallisesti parhaat yleisarvosanat saivat Keuruun kaupungin lomituspalvelut, Pedersöre avbytarservice ja Sastamalan kaupungin lomituspalvelut.

Valtakunnallisesti lomitusyksiköissä oli paikoin merkittäviäkin eroja. Suurimmat erot tulivat esiin sijaisavun saamisen nopeudessa ja maksullisen lomituksen saamisessa sovittuna ajankohtana. Pienimmillään sijaisavun järjestämisen nopeuteen tyytymättömiä oli 6 % ja suurimmillaan 63 %.  

Lomittajien ammattitaidon arvioinnissa erot yksiköiden välillä jäivät pieneksi. Isoimmat erot lomitusyksiköiden välillä muodostuivatkin lomituspalveluiden organisoinnin ja saatavuuden sekä muun hallinnon työn onnistumisen kokemuksesta.

Kysely lähetettiin sähköpostitse ja kohdennettiin niille MTK:n ja SLC:n jäsentiloille, joilla on tuotantoeläimiä. Kyselyyn saatiin 1230 vastausta. Lomaoikeutettuja maatiloja oli kyselyn toteutusaikana noin 8060, joten kyselyyn vastasi 15,3 prosenttia kaikista lomaoikeutetuista tiloista. MTK-Pirkanmaalta saatu vastausprosentti nousi valtakunnan toisiksi korkeimmaksi.

MTK-Pirkanmaa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita jäseniään. Lomituspalveluiden kanssa on tehty erinomaista yhteistyötä jo vuosia niin hallinnon, lomittajien kuin käyttäjien kesken ja tämä työ näkyy myös nyt saaduissa vastauksissa. Laadukkaiden lomituspalveluiden eteen tehtävä työ jatkuu ja toivomme, että jäsenistömme on edelleen matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin lomituksen kehittämiseksi. 

 

Lisätietoja kaikista MTK- ja SLC-liitoista tai Kari Aikiolta MTK Hämeestä.

Lisätietoja MTK-Pirkanmaan osalta Jaakko Ahola p. 0400 364 469

Liitteet


Jaakko Ahola

järjestöagrologi

0400 364 469