null Liiton kevätkokous ja toimintakertomus vuodelta 2020

Ajankohtaista

Liiton kevätkokous ja toimintakertomus vuodelta 2020

19.4.2021

Liiton kevätkokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kokouksessa keskusteltiin myös metsäpolitiikasta ja riistavahingoista.

MTK-Pirkanmaan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4.2021. Kokouspaikkana toimi tuttuun tapaan UKK-Instituutti Tampereella, mutta tällä kertaa paikalla olivat ainoastaan liiton puheenjohtaja Jukka Niittyoja, kokouksen puheenjohtajana toiminut Harri Penttilä Vesilahdelta, esittelijänä toiminnanjohtaja Visa Merikoski, kokousteknikkona järjestöagrologi Jaakko Ahola ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Heikki Laurila Lempäälästä. Yhteensä 43 kokousedustajaa ja kokouksen sihteerinä toiminut kenttäpäällikkö Päivi Fallström osallistuivat etäyhteyksin.

Kokoukselle esiteltiin ylijäämäinen liiton tilinpäätös vuodelta 2020. Poikkeuksellisen suuren ylijäämän selittää kolme isoa tekijää; liiton tekemä puukauppa sen omistamasta tukimetsästä, MTK:n eläkesäätiön myynnin tulouttaminen ja koronaviruksesta johtuneet surkastuneet menoerät tapahtumista ja matkakuluista. Poikkeuksellinen vuosi käydään tarkemmin läpi viime vuoden toimintakertomuksessa, jonka kokous vahvisti ja hyväksyi tilinpäätöksen tavoin.

Kokousesitelmän piti MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen, joka kertasi ajankohtaista metsä-, ympäristö- ja maankäyttöpolitiikkaa. Metsätaloudessa kantohinnat ovat noususuhdanteessa ja markkinat vetävät, mutta metsien käyttöön liittyy tällä hetkellä paljon ideologisia poliittisia kysymyksiä. Maatalouden ja metsätalouden yhteisenä ongelmana nousi kokouskeskustelussa esiin erityisesti hirvieläinten aiheuttamat ongelmat pelloilla ja taimikoissa. Kokousedustaja Jari Yli-Heikkilä Nokialta ilmaisi pitkässä puheenvuorossaan täydellisen kyllästymisensä siihen, ettei peuraongelmiin ole vuosien saatossa löytynyt minkäänlaisia näkyviä ratkaisuja. Kannat jatkavat kasvuaan ja aiheutuneet vahingot vievät tätä nykyään pahimmilla peura-alueilla kaiken kannattavuuden pois.

 

Kokouksessa muistutettiin, että toimiva yhteistyö metsästäjien ja riistanhoitoyhdistysten kanssa on avainasemassa ongelmien vähentämisessä. Heikki Laurila Lempäälästä muistutti myös, että hirvien sekä valkohäntäpeurojen lisäksi kauriista on muodostumassa rajun kannan kasvun myötä seuraava viljelijöitä ja metsänomistajia uhkaava vitsaus. Kannansääntelyyn on otettava tuntuva etunoja, jotta yhteiskunnalle ja maanomistajille aiheutuvat vahingot pysyisivät maltillisina.  

Teksti: Jaakko Ahola

Kuvat: Visa Merikoski ja Jaakko Ahola

 

Lue lisää:

MTK-Pirkanmaan vuoden 2020 toimintakertomus