Takaisin Maatilayrittäjien jaksamiseen tarkoitettu määräraha pitää käyttää tilatason ongelmiin

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Maatilayrittäjien jaksamiseen tarkoitettu määräraha pitää käyttää tilatason ongelmiin

02.09.2016

Maatalousyrittäjien Eläkelaitos sai budjettiriihestä miljoona euroa maatilayrittäjien jaksamiseen. Se pitää käyttää tilatason ongelmien ratkaisemiseksi. Viljelijät eivät tarvitse jaksamiseensa seminaarisarjoja tai opaslehtisiä vaan konkreettista apua. MTK-Pirkanmaa esittää palveluseteliä, jolla vaikeuksissa oleva tila voisi ostaa esimerkiksi lomitusta, talousneuvontaa tai vaikka siivousapua.

Pirkanmaan ja Satakunnan alueella on ollut käynnissä Varavoimaa Farmarille hanke, joka on auttanut viljelijöitä erilaisissa vaikeuksissa. Samankaltaisia hankkeita on käynnissä tai käynnistymässä lähes koko Suomessa.

Kun tila on ajautunut vaikeuksiin, sen tarvitsema apu on aina tapauskohtaista. Taustalla on lähes aina viljelijän uupumus. Joku tarvitsee konkreettista apua talousasioihin, toinen tukea tarpeellisen muutoksen suunnitteluun ja läpiviemiseen, joku henkistä tukea äkillisen kriisin läpikäymiseen, joku lomitusta jne. Usein on lähdettävä liikkeelle siitä, että pitkällä aikavälillä syntynyt ongelmavyyhti saadaan ensin jäsenneltyä helpommin hahmotettaviksi osiksi, joihin lähdetään hakemaan apua eri alojen asiantuntijoilta.

Varavoimaa Farmarille tilakäyntien tarkoituksena on antaa ensiapu ja ohjata tilaa kohti oikeata suuntaa, mutta ohjaamiseen tarvitaan lisää työkaluja. Koska monella vaikeuksiin ajautuneella tilalla on talous todella kriittisessä tilassa, ovat maksullisten palveluiden käyttömahdollisuudet hyvin rajalliset.  

Tämän kokemuksen pohjalta esitämme, että Melan saamaa määrärahaa käytetään ainakin seuraavasti:

A

Luodaan kevyt ja vähän byrokratiaa sisältävä palveluseteli-tyyppinen järjestelmä, jolla tila voisi konkreetista ja tarkasti kohdennettua apua itselleen saada.  Avun saamisen löyhähkönä ehtona tulisi olla suositus tilalla käyneeltä ”varavoimaa farmarille-tyyppiseltä” avustajalta, johon tila on ottanut yhteyttä. Palvelusetelillä tila voisi ostaa esimerkiksi lomitusta, talousneuvontaa tai vaikka siivousapua. Jotain sellaista konkreettista apua, joka selkeästi parantaa sen hetkistä tilannetta ja joka ilman palveluseteliä jäisi hankkimatta.

B

Tiedossa olevan viljelijöiden uupumuksen ja Varavoimaa Farmarille –hankkeesta saatujen hyvien kokemusten innoittamana on eri puolilla Suomea käynnistynyt ja suunnitteilla vastaavia maakunnallisia hankkeita, joissa on pyritty noudattamaan jokseenkin samankaltaista konseptia. Niiltä kuitenkin puuttuu yhteinen koordinointi, joka takaisi osaamisen ja hyvien käytänteiden siirtymisen.

 

Koska on turhaa ajan- ja rahankulua keksiä samaa ideaa aina uudelleen eri paikoissa, olisi tärkeää, että nyt käynnissä olevien hankkeiden kokemuksia voitaisiin joustavasti jakaa. Samoin olisi tärkeää saada kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden osaaminen laajempaan käyttöön. Tällä voitaisiin taata määrärahojen kohdentuminen mahdollisimman tehokkaasti siihen tarkoitukseen, mihin ne on ensisijaisesti myönnetty - viljelijöiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Ehdotammekin, että osa Melan saamasta määrärahasta kohdennettaisiin hyvinvointihankkeiden valtakunnalliseen koordinointiin - maakunnallisten hankkeiden kokemuspohjan ja osaamisen yhdistämiseen kaikkien käyttöön. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi järjestämällä verkostoitumis- ja koulutusmahdollisuuksia, jossa jaetaan ja kasvatetaan osaamista sekä kehittään hyviä työtapoja.

 

Lisätietoja

hankepäällikkö Maija Pispa 040 920 9801

toiminnanjohtaja Visa Merikoski 050 1514

puheenjohtaja Jukka Niittyoja 0400 352 866