Takaisin Tallenne nähtävillä - Pirkanmaan vaihemaakuntakaavasta jäsentilaisuus 14.6.

Ajankohtaista

Tallenne nähtävillä - Pirkanmaan vaihemaakuntakaavasta jäsentilaisuus 14.6.

25.05.2023

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava

Pirkanmaan maakunnan energia- ja luonnonkirjoa koskeva vaihemaakuntakaava on lausuttavana 30.6.2023 asti.

Tilaisuuden tallenteen lähetetään jäsenmailissa myöhemmin.

MTK-Pirkanmaa, -Häme ja -Satakunta järjestävät 14.6. klo 18 yhdessä alueen Metsänhoitoyhdistyksien kanssa jäsenille tarkoitetun infotilaisuuden, jossa käydään läpi kaavan keskeiset osat ja mahdolliset vaikutukset maa- ja metsätalouselinkeinoille sekä maanomistajien oikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet.

Tilaisuus toteutetaan MS-Teamsin avulla, joten osallistujalla täytyy olla teams-ohjelmisto sekä internet-yhteys.

Tilaisuuden alkuosuudessa käydään vaihemaakuntakaavaprosessi ja sen tavoitteet läpi sekä kuullaan maanomistajien oikeusturvaan liittyvä puheenvuoro.

Tämän osuuden jälkeen osallistujat jaetaan metsänhoitoyhdistysalueittaisiin (Mhy-Pirkanmaa, -Pohjois-Pirkka, -Roine ja Mhy Parkano-Kihniö sekä mahdollinen Häme-yhdistelmä) alaryhmiin, joissa käydään paikallistason merkinnät/vaikutukset niin kattavasti läpi kuin käytettävissä oleva aika sen mahdollistaa.

Jako alaryhmiin tapahtuu ilmoittamasi maanomistuskunnan perusteella. Alaryhmissä on mahdollista kysyä yksittäisestä kohteesta tai merkinnästä.

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä ja sen voit tehdä tästä:

https://www.lyyti.in/Pirkanmaan_vaihekaava2023_jasentilaisuus_4142

Jokaisen maanomistajan on syytä tarkistaa kaavan mahdolliset vaikutukset omiin elinkeinoihinsa ja lausua vaikutuksista mielipiteensä.

Lisätietoja vaihekaavasta löydät Pirkanmaan maakuntaliiton vaihekaavasivulta

 

Tilaisuuden ohjelma

18:00 Tervetuloa – studioisännät Mikko Kriikku ja Visa Merikoski

Maaomistajan oikeudet (Juho Ikonen, MTK keskusliitto)

Pirkanmaan vaihekaavan esittely, Ruut-Maria Rissanen Pirkanmaan liitosta tiimeineen

Siirtyminen alaryhmätilohin, jossa käydään paikallisen tason vaikuttavimmat vaihekaavan merkinnät läpi.

19:45 Paluu yleiseen teamsiin. Alaryhmissä esille tulleet oleelliset, mahdolliset kysymykset.

Ohjeet oman lausunnon tekemiseen

Tilaisuuden päätös viimeistään klo 20:30