Maaseutuyritysten ja maaseudun yhdistysten tulevaisuus Ylä-Pirkanmaalla 2015

 

Hanke käynnistyi tammikuussa 2009.

Hankkeella parannetaan Ylä-Pirkanmaan maaseutuyritysten osaamista, kannattavuutta ja annetaan valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja strategiseen päätöksentekoon. Hankkeen aikana lisätään maatilojen tietotaitoa, uuden teknologian ja uusien tuotantomenetelmien, esimerkiksi kotieläintuotannon ja bioenergian mahdollisuuksista ja sopivuudesta Pirkanmaan olosuhteisiin.

Toiminta on pitkävaikutteisempaa ja tehokkaampaa, kun mukaan saadaan alueella toimivat yhdistykset. Tällöin tietotaito jää alueelle ja sitä voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeenkin. Yhdistysten välistä yhteistyötä lisätään, toimintoja aktivoidaan ja tehostetaan sekä päällekkäisiä toimintoja karsitaan.

 

Lisätietoja:

Maaseutuyritysten ja maaseudun yhdistysten tulevaisuus Ylä-Pirkanmaalla 2015