Tyhjät tuotantorakennukset tehokäyttöön - Maatilojen tuotanto- ja varastorakennusten vuokraus- ja uusiokäyttömahdollisuudet -kehityshanke

 

Kehitystyön kesto ja toteutusalue:    11/2012-7/2014, Pirkanmaa / Satakunta

Tavoitteet:
tuoda esille ja kehittää maatilojen tyhjien käyttämättömien tuotanto- ja varastorakennusten vuokrausta muiden toimialojen yrityksille sekä uusiokäyttöä tuotannollisessa toiminnassa

Mitä tehdään:
Rakennuskartoituksia, markkinaselvityksiä, koulutusta, opintoretkiä, ryhmäkonsultaatioita ja muita kohtaamistilaisuuksia rakennusten omistajille ja käyttäjille

 

Lisätietoja:

Tyhjät tuotantorakennukset tehokäyttöön - Maatilojen tuotanto- ja varastorakennusten vuokraus- ja uusiokäyttömahdollisuudet -kehityshanke

Maatilojen tuotanto- ja varastorakennusten vuokraus- ja uusiokäyttömahdollisuudet -kehitystyökokonaisuus