Visa Merikoski

toiminnanjohtaja

050 1514

Jaakko Ahola

järjestöagrologi

0400 364 469

Päivi Fallström

kenttäpäällikkö

040 700 7711

Annika Liikamaa

hankevetäjä, FarmiÄlli

050 032 7528

Organisaatio

 

MTK-Pirkanmaan (Maataloustuottajain Pirkanmaan liiton) asioita hoitaa 12-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Syyskokous valitsee vuosittain johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää  valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Pirkanmaa saa valtuuskuntaan kolme jäsentä. Heistä yksi on MTK:n sääntöjen mukaisesti aina liiton puheenjohtaja. Valtuukunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

MTK-Pirkanmaan alueella toimii 26 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.