Visa Merikoski

toiminnanjohtaja

050 1514

Jaakko Ahola

järjestöagrologi

0400 364 469

Päivi Fallström

kenttäpäällikkö

040 700 7711

Annika Liikamaa

hankevetäjä, FarmiÄlli

050 476 3552

Organisaatio

 

MTK-Pirkanmaan (Maataloustuottajain Pirkanmaan liiton) asioita hoitaa 12-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Syyskokous valitsee vuosittain johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää  valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Pirkanmaa saa valtuuskuntaan kolme jäsentä. Heistä yksi on MTK:n sääntöjen mukaisesti aina liiton puheenjohtaja. Valtuukunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

MTK-Pirkanmaan alueella toimii 26 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.


 

Tutustu esitteeseemme